PADI Advanced Open Water Diver er trinn to på utdanningsstigen til PADI. Dette kurset kan du gjerne ta rett etter ditt Open Water Diver kurs, slik at du hurtig og trygt utvider dine kunnskaper og ferdigheter. Navnet Advanced betyr ikke at kurset er fryktelig avansert, men ordet er brukt med meningen videregående.

For å delta må du være minst 12 år (sertifiseres som junior fram til fylt 15 år. Dybderestriksjon 21 meter fram til fylte 15 år).
Være sertifisert PADI Open Water Diver eller ha grunnkursutdanning fra annen organisasjon.

For å kunne gjennomføre dykkerkurs i Norge må du ha legesjekk, men dette kravet gjelder kun for grunnkurset. Du må likevel fylle ut dette legeskjemaet og om du må svare ja på noe på skjemaet og du ikke kan forevise legesjekk for dykking som er nyere enn 24 mnd, må du ta legesjekk. Kravet om legesjekk gjelder også om du har har alvorlige endringer i helsetilstand siden sist legesjekk for dykking, uavhengig av tidsforløp.

Om du aldri har dykket i tørrdrakt, anbefaler vi at du tar et tørrdraktskurs i forkant. Vi kan sette dette kurset opp for deg individuelt, eller du kan delta på et av våre oppsatte kurs.  (De fleste som velger å ta tørrdraktsopplæringen kun som et emnedykk i forbindelse med Advanced oppdager at de bruker mesteparten av de andre dykkene på kurset til å få kontroll over drakt og oppdrift, og lærer derfor lite annet. Så ta det som et godt råd.)

Hva lærer du?

Et Advanced kurs er satt sammen av 5 Adventure dives. Et Adventure dive er et dykk der vi bade teoretisk og praktisk går gjennom forskjellige typer dykk. 2 dykker obligatoriske å gjennomføre etter PADIs instruks. Disse er dypere dykking og navigasjon. I tillegg har vi gjort nattdykking obligatorisk, noe de fleste har forståelse for om man tenker på lengden av dagen i den mørke årstiden. I tillegg kan du velge fritt mellom emnedykk som vrakdykking, søk og hev, peak performance buoyancy (oppdriftstrening) og mange flere.

Advanced kurset har en litt annen tilnærming til det teoretiske enn grunnkurset. I forant av kurset henter du bokpakken hos oss, ser video og leser dyp, natt og navigason i boka, løser oppgavene og leser enda mer på de andre emnene du kunne tenke deg. På selve kursdagene går du sammen med instruktøren og går gjennom teorien igjen og planlegger dykkene grundig, gjør alle nødvendige forberedelser i fellesskap og dykker sammen etter planen. Det er også lagt inn en rekke praktiske oppgaver under dykkene.

Og siden du sikkert lurer på det. Du blir sertifisert til å dykke til 30 meter etter dette kurset (gjelder ikke juniorer yngre enn 15 år)

 

Hva må du ha med?

Ta med deg bokpakken, varmt tøy til å ha under drakten og resten av det du har av dykkeutrustning. Du må ha eget  ABC-utstyr, lykt på dette kurset (Kan ordnes i butikken under kurset).  Annet utstyr kan leies hvis en ikke har eget, men dette er også en god anledning til å tilpasse det du har av utstyr og eventuelt skaffe deg det du ennå ikke har.  Og ta med en matpakke, det blir fort lange dager.